ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Σ.Π.Α.

18 Ιαν: Επιδότηση έως 85% για μονάδες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 50.000.000 €. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην υπερβαίνουν τα 8.000.000 €.

16 Ιαν: 50% επιδότηση για επιχειρήσεις με ιστιοπλοϊκά ταξίδια και water sports

Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός των πολλών δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις