Έρχεται το Εξοικονομώ για επιχειρήσεις!

Έρχεται το Εξοικονομώ για επιχειρήσεις!

Στα μέσα της Άνοιξης του 2018 αναμένεται να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ».  Η δράση απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους μεταποίησης και βιοτεχνίας, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και ναυτιλίας με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ανέρχεται στα 64,06 εκατ. € και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 32,3 εκατ. €.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος: θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης.
 • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για χρήση ψύξης/θέρμανσης χώρων όσο και
  στη παραγωγική διαδικασία. (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.α.).
 • Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακοί έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.
 • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.
 • Σύμβουλος Έργου.
 • Λοιπές παρεμβάσεις όπως θα εξειδικευτούν στον οδηγό.
 • Από τις παρεμβάσεις εξαιρείται ο παραγωγικός εξοπλισμός.

Για κάθε μία από τις ανωτέρω παρεμβάσεις θα καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι (επιθυμητά αποτελέσματα), καθώς και όρια επιλέξιμων προϋπολογισμών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) και έχει εγκριθεί με το ΦΕΚ Β/1001/21-03-2018.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου τώρα και κάνε εγγραφή στην ενημερωτική μας λίστα (κάτω) για να ενημερώνεσαι για κάθε εξέλιξη σχετικά με το πρόγραμμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ