ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1

 Ελευθερίου Βενιζέλου 19,
           65302, Καβάλα

 2511.102852 // 6972.585605 //
           6936.742110

 info [@] aristiplan.gr //
           arististam [@] gmail.com

 Βρείτε μας στο Facebook

 Βρείτε μας στο Youtube

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1
 • Για ποιό πρόγραμμα ή υπηρεσία ενδιαφέρεστε
 • Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ
 • Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.
 • Υπηρεσίες Μηχανικού
Field is required!
Τα πεδία που είναι επισημασμένα με * είναι υποχρεωτικά
Όνομα *
* Απαραίτητα πεδία
Επίθετο *
* Απαραίτητα πεδία
Αριθμός κινητού *
* Απαραίτητο πεδίο
Αριθμός σταθερού (Προεραιτικό)
Field is required!
Email *
* Απαραίτητο πεδίο
1. Τύπος εισοδήματος
Field is required!
2. Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος
Field is required!
3. Αριθμός εξαρτώμενων μελών
Field is required!
4. Νομός
Field is required!
5. Περιοχή
Field is required!
6. Τύπος ακινήτου
Field is required!
7. Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
Field is required!
8. Υπάρχει Άδεια Δόμησης;
Field is required!
9. Έτος κατασκευής ακινήτου
Field is required!
10. Υπάρχει αυθαιρεσία;
Field is required!
11. Ενεργειακή κατηγορία ακινήτου
 • - Επιλέξτε από τα παρακάτω -
 • Δεν υπάρχει
 • Α
 • Β
 • Γ
 • Δ
 • Ε
 • Ζ
 • Η
Field is required!
12. Παρατηρήσεις / Επιπλέον στοιχεία
Field is required!
Τα πεδία που είναι επισημασμένα με * είναι υποχρεωτικά
Όνομα *
* Απαραίτητα πεδία
Επίθετο *
* Απαραίτητα πεδία
Αριθμός κινητού *
* Απαραίτητο πεδίο
Αριθμός σταθερού (Προεραιτικό)
* Απαραίτητο πεδίο
Email *
* Απαραίτητο πεδίο
1. Κλάδος επιχείρησης
 • - Επιλέξτε από τα παρακάτω -
 • Τουρισμός
 • Εστίαση
 • Αγροτικά
 • Μεταποίηση
 • Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Λιανικό Εμπόριο
 • Χονδρικό Εμπόριο
Field is required!
Άλλο
Field is required!
2. Τύπος επιχείρησης
Field is required!
3. Νομική μορφή
 • - Επιλέξτε από τα παρακάτω -
 • Ατομική
 • ΟΕ
 • EE
 • ΑΕ
 • ΕΠΕ
 • ΙΚΕ
Field is required!
Άλλο
Field is required!
4. Μέγεθος επιχείρησης
Field is required!
5. Νομός
Field is required!
6. Περιοχή
Field is required!
7. Παρατηρήσεις / Επιπλέον στοιχεία
Field is required!
Τα πεδία που είναι επισημασμένα με * είναι υποχρεωτικά
Όνομα *
* Απαραίτητα πεδία
Επίθετο *
* Απαραίτητα πεδία
Αριθμός κινητού *
* Απαραίτητο πεδίο
Αριθμός σταθερού (Προεραιτικό)
Field is required!
Email *
* Απαραίτητο πεδίο
1. Είστε:
Field is required!
2. Για ποιο είδος εργασίας ενδιαφέρεστε;
 • - Επιλέξτε από τα παρακάτω -
 • Άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης επαγγελματικών χώρων
 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης
 • Μελέτες και πιστοποιητικά πυροπροστασίας
 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κίνδυνου
 • Υπεύθυνη δήλωση εγκατάσταση ηλεκτρολόγου ΔΕΔΔΗΕ (ηλεκτρολογικά σχέδια)
Field is required!
3. Παρατηρήσεις / Επιπλέον στοιχεία
Field is required!
Field is required!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1

 Γαλλικής Δημοκρατίας 47,
           65201, Καβάλα

 2511.102852 // 6972.585605 //
           6936.742110

 info [@] aristiplan.gr //
           arististam [@] gmail.com

 Βρείτε μας στο Facebook

 Βρείτε μας στο Youtube

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1
 • -Επιλέξτε-
 • Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ
 • Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.
 • Υπηρεσίες Μηχανικού
Field is required!
Όνομα *
* Απαραίτητα πεδία
Επίθετο *
* Απαραίτητα πεδία
Αριθμός κινητού (Υποχρεωτικό) *
* Απαραίτητο πεδίο
Αριθμός σταθερού (Προεραιτικό)
Field is required!
Email *
* Απαραίτητο πεδίο
1. Τύπος εισοδήματος
Field is required!
2. Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος
Field is required!
3. Αριθμός εξαρτώμενων μελών
Field is required!
4. Νομός
Field is required!
5. Περιοχή
Field is required!
6. Τύπος ακινήτου
Field is required!
7. Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
Field is required!
8. Υπάρχει Άδεια Δόμησης;
Field is required!
9. Έτος κατασκευής ακινήτου
Field is required!
10. Υπάρχει αυθαιρεσία;
Field is required!
11. Ενεργειακή κατηγορία ακινήτου
 • - Επιλέξτε από τα παρακάτω -
 • Δεν υπάρχει
 • Α
 • Β
 • Γ
 • Δ
 • Ε
 • Ζ
 • Η
Field is required!
12. Παρατηρήσεις / Επιπλέον στοιχεία
Field is required!
Όνομα *
* Απαραίτητα πεδία
Επίθετο *
* Απαραίτητα πεδία
Αριθμός κινητού (Υποχρεωτικό) *
* Απαραίτητο πεδίο
Αριθμός σταθερού (Προεραιτικό)
* Απαραίτητο πεδίο
Email *
* Απαραίτητο πεδίο
1. Κλάδος επιχείρησης
 • - Επιλέξτε από τα παρακάτω -
 • Τουρισμός
 • Εστίαση
 • Αγροτικά
 • Μεταποίηση
 • Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Λιανικό Εμπόριο
 • Χονδρικό Εμπόριο
Field is required!
Άλλο
Field is required!
2. Τύπος επιχείρησης
Field is required!
3. Νομική μορφή
 • - Επιλέξτε από τα παρακάτω -
 • Ατομική
 • ΟΕ
 • EE
 • ΑΕ
 • ΕΠΕ
 • ΙΚΕ
Field is required!
Άλλο
Field is required!
4. Μέγεθος επιχείρησης
Field is required!
5. Νομός
Field is required!
6. Περιοχή
Field is required!
7. Παρατηρήσεις / Επιπλέον στοιχεία
Field is required!
Όνομα *
* Απαραίτητα πεδία
Επίθετο *
* Απαραίτητα πεδία
Αριθμός κινητού (Υποχρεωτικό) *
* Απαραίτητο πεδίο
Αριθμός σταθερού (Προεραιτικό)
Field is required!
Email *
* Απαραίτητο πεδίο
1. Είστε:
Field is required!
2. Για ποιο είδος εργασίας ενδιαφέρεστε;
 • - Επιλέξτε από τα παρακάτω -
 • Άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης επαγγελματικών χώρων
 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης
 • Μελέτες και πιστοποιητικά πυροπροστασίας
 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κίνδυνου
 • Υπεύθυνη δήλωση εγκατάσταση ηλεκτρολόγου ΔΕΔΔΗΕ (ηλεκτρολογικά σχέδια)
Field is required!
3. Παρατηρήσεις / Επιπλέον στοιχεία
Field is required!
Field is required!