Αλιεία

18 Ιαν: Επιδότηση έως 85% για μονάδες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 50.000.000 €. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην υπερβαίνουν τα 8.000.000 €.